top of page

DISCLAIMER

De training/oefening vindt plaats het circuit. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade.

Ook bij het volgen van de coach of een andere deelnemer blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag.

 

Deelnemer volgt aanwijzingen van de coach slechts op voor zover hij/zij zich zelf in staat acht dit te doen. Hij/zij is dus zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van oefeningen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, inclusief de snelheid waarmee de oefeningen worden uitgevoerd.

 

De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en zijn gedrag ten opzichte van de overige circuitrijders.

 

​​Hij/zij vrijwaart Circuit coaching.nl en de coaches voor elke aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van de training/oefening.


Door de training te boeken, verklaart betrokkene het bovenstaande  te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan.

bottom of page